Deskundigheid
bevestigd

Deskundigheid bevestigd

Goed gekeurd

Iedere certificering is een uitdaging waar je sterker uitkomt. Daarom zijn we enorm trots op onze certificaten. Ze bevestigen de deskundigheid van ons team en geven vertrouwen in onze werkwijze.

“Iedereen ziet het belang in van de keurmerken. Het motiveert ons om altijd zorgvuldig te werken.”

Keurmerken & samenwerkingen

NVI Lidmaatschap – Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen

Alleen toegekend aan incassobureaus die voldoen aan hoge eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord incasseren. IncassoPartners is sinds 1997 lid van de NVI.

Incasso Keurmerk

Het Incasso Keurmerk biedt de zekerheid van een betrouwbare incassopartner. Voor customers is het een waarborg voor een correcte en oplossingsgerichte benadering, met de mogelijkheid tot gespreid betalen.

MVI – Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

De mens staat centraal en is ons vertrekpunt. Daarom gaan wij met open blik iedere incasso in en benaderen we customers integer en respectvol. Want iedereen doet ertoe: People First. 

Business Partner Thuiswinkel.org

IncassoPartners is een geregistreerd businesspartner van Thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org is de belangenvereniging voor bedrijven die producten of diensten op afstand verkopen. Dus via webshop, catalogus, de post, etc. Ons partnerschap betekent dat we aantoonbaar betrokken zijn bij bedrijven die bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten en voor hen de preferred supplier zijn van incassodiensten.

Wij geloven in efficiënt,
effectief én maatschappelijk
verantwoord incasseren.

AFM-vergunning

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft in 2016 de leidraad ‘Consumenten en Incassotrajecten’ gepubliceerd. Hierin staat dat een incassobureau een vergunning moet aanvragen wanneer deze bemiddelt in krediet óf aanbieder is van krediet. IncassoPartners voldoet aan alle eisen van deze vergunning.

De leidraad beschrijft ook hoe kredietaanbieders de betalingsachterstanden van consumenten moeten aanpakken. De AFM wil dat de kredietaanbieder eerst samen met de klant op zoek gaat naar een oplossing voor betalingsproblemen, voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe betalingsregelingen afspreekt, is een vergunning nodig. Dan is er namelijk sprake van bemiddeling.

Lees meer

ISO 9001:2015

IncassoPartners voldoet aan de standaard van het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem. Dit betekent dat we werkwijzen hanteren die kwaliteit, service en betrouwbaarheid garanderen.

ISO 27001

IncassoPartners heeft een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging, gecertificeerd conform ISO 27001. Wij beveiligen de data van onze opdrachtgevers en hun customers op een goede en meetbare wijze. Dit wordt regelmatig gecontroleerd middels een audit door Lloyds. Ons managementsysteem wordt continu verbeterd en naar een hoger plan getild.

NEN 7510

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector. Het NEN 7510-keurmerk geeft aan dat wij voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld aan het beheren van medische en patiëntgegevens.

Partner MVO Nederland

Als partner van MVO Nederland draagt IncassoPartners bij aan een duurzame en eerlijke wereld.

ACA International

IncassoPartners is aangesloten bij ACA, de internationale vereniging van Credit & Collection Professionals. Hiermee bewijzen we ook in het buitenland onze kennis en kunde.

UN Global Compact

IncassoPartners werkt volgens ‘The Ten Principles of the UN Global Compact’. Deze principes schrijven voor met welke normen en waarden bedrijven op een goede manier kunnen werken. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Door deze tien principes te volgen, dragen we bij aan een betere wereld en goede behandeling van onze customers en medewerkers.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheids verzekering verzekert ons van dekking bij eventuele vermogensschade. Dit is ook een voorwaarde voor het lidmaatschap van de NVI.

Stichting Beheer Derdengelden

IncassoPartners maakt gebruik van een stichting derdengelden. Dit zorgt voor eerlijk en controleerbaar betalingsverkeer en is voorgeschreven door de NVI.

SLA & NDA

IncassoPartners kan passende Service Level Agreements en Non-Disclosure Agreements accepteren wanneer dit van toepassing is.

Schuldinvordering België

IncassoPartners is officieel bevoegd om incassozaken in België af te handelen. Daarvoor zijn we ingeschreven bij de FOD Economie als schuldinvorderaar. Het betekent dat wij ons als incassobureau houden aan de Belgische incassowet en voldoen aan strikte eisen op het gebied van goed gedrag, een beroepsaansprakelijkheids verzekering en gebruik van een derdenrekening.

FENCA affiliate lidmaatschap

IncassoPartners is een ‘affiliate lid’ van FENCA: Federation of European National Collection Associations. FENCA vertegenwoordigt de belangen van o.a. incassobureaus op Europees niveau. Met ons affiliate lidmaatschap voldoen we aan de gedragscode en de statuten van FENCA. Het is een garantie van vertrouwen, die aantoont dat IncassoPartners internationaal én binnen de EU een serieuze partner is voor incassozaken.