Vraag en antwoord

incasso bij IncassoPartners

Een incassobureau incasseert onbetaalde rekeningen. Dit doet het incassobureau door contact op te nemen met de customer. Die wordt gevraagd de rekening te betalen. Dat verzoek kan worden verstuurd per brief, telefoon, e-mail, sms of voicemail, en er kan een huisbezoek plaatsvinden.

Lees meer over onze werkwijze.

Wanneer een factuur niet wordt betaald binnen de gestelde betaaltermijn, dan kun je een incassobureau inschakelen. Veel opdrachtgevers zijn niet zo streng. Ze proberen eerst met vriendelijke herinneringen de betaling te ontvangen. Werkt dat niet, dan kan het incassobureau helpen.

Lees meer over onze incassodiensten.

Een incassobureau wordt ingeschakeld als rekeningen niet worden betaald, ondanks herinneringen en aanmaningen door een opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan direct gaan procederen (de rechter inschakelen), maar dat kost veel geld. Bovendien is het niet altijd zeker dat dit helpt.

Een incassobureau kan een incassozaak vaak snel en eenvoudig oplossen. Zonder gerechtelijke procedure dus. Is dit toch noodzakelijk, dan heeft het incassobureau vaak een duidelijk beeld van de zaak en de customer. Daardoor is de uitkomst van een procedure beter te voorspellen.

Incasso oplossen? Neem contact op.

Als de incasso niet wordt betaald, dan kan het incassobureau de zaak laten doorzetten in een gerechtelijke procedure. Dan beslist de rechter over de zaak. De customer kan dan verplicht worden om het bedrag alsnog te betalen, plus allerlei proceskosten. Daarna kan de betaling worden afgedwongen, bijvoorbeeld door beslag op een bankrekening. Wij doen er alles aan om incassoproblemen op te lossen en een gerechtelijke procedure te vermijden.

Lees meer over onze werkwijze.

Een incassobureau richt zich op het oplossen van een incassozaak ‘buiten rechte’. Dat betekent dat er geen rechter of deurwaarder bij betrokken is. Daarom wordt dit ook wel het ‘minnelijke traject’ genoemd. Als een zaak niet in het minnelijke traject wordt opgelost, dan wordt het een gerechtelijke procedure. De kosten voor de customer lopen dan op, evenals het kostenrisico voor de opdrachtgever.

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid. De deurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, ook wel ‘ambtshandelingen’ genoemd. Hij legt bijvoorbeeld beslag op spullen, ‘betekent vonnis’ (het persoonlijk overhandigen van de betalingsopdracht) en brengt dagvaardingen uit. Naast de ambtelijke werkzaamheden werken veel deurwaarders ook in het minnelijke traject om incassozaken op te lossen.

Bekijk voor welke branches wij incassozaken oplossen.

Incasso in het ‘minnelijke traject’ vindt vaak plaats op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat de opdrachtgever geen kosten betaalt als de incasso onbetaald blijft. Ook voor de customer, degene die de incasso moet betalen, zijn de kosten beperkt tot de incassokosten.

Lees meer over onze werkwijze.

Een incassobureau rekent vaak alleen een provisietarief. Dat wordt gerekend over het bedrag dat wordt geïncasseerd nadat het incassobureau met de zaak aan de slag is gegaan. Zo blijft het kostenrisico voor de opdrachtgever laag.

Lees meer over onze visie.

Een incassobureau moet zich aan de wet houden, net als iedereen. Er is geen vergunning nodig om een incassobureau te mogen beginnen. Wel is er een brancheorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen (NVI). De leden van de NVI hebben zelf strenge regels opgesteld waaraan ze moeten voldoen. Deze regels staan in het Incasso Keurmerk. Ook wordt er actief gecontroleerd of een lid zich aan de regels houdt.

Lees meer over onze incassodiensten.

Er zijn overheidsinstanties die je kunnen helpen. Ook kun je zelf veel doen om schulden te beperken of sneller af te betalen. Heb je hier hulp bij nodig? Kijk dan eens voor handige tips op de website van het Nibud: https://www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Incassozaken kun je online indienen nadat je account geopend is. Neem contact op met onze klantenservice via 071-5247070 om een account te openen. De accountgegevens worden je toegezonden nadat je het inschrijfformulier hebt ondertekend.

Incassozaken kunnen worden ingediend wanneer het customerbeheerproces van de opdrachtgever is beëindigd. Dit duurt doorgaans 40 tot 60 dagen. Hoe langer een opdrachtgever wacht met het ondernemen van actie, hoe moeilijker het wordt om de betaling nog te krijgen.

Neem direct contact op.

Om een incassozaak te starten, hebben we in ieder geval de customer- en factuurgegevens nodig. Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Wij zijn gecertificeerd conform ISO 27001 en conform NEN 7510, wat ervoor zorgt dat de privacy van de gegevens wordt gewaarborgd.

Lees meer over onze certificaten.

Een incassotraject duurt gemiddeld ongeveer drie maanden. Natuurlijk worden veel incassozaken veel sneller opgelost. Veel customers betalen snel als ze een bericht van een incassobureau ontvangen. Customers kunnen ook betalingsregelingen treffen wanneer ze het bedrag niet ineens kunnen betalen. De incasso wordt dan wel betaald, maar het traject duurt wat langer.

Lees meer over onze werkwijze.

Als het, ondanks alle berichten, niet lukt om de betaling te ontvangen of de zaak met de customer op te lossen, dan gaat de incassozaak naar de rechter. Ook is het mogelijk dat de customer aangeeft dat hij niet zal betalen omdat hij het niet eens is met de inhoud van de vordering. Dit verweer kan dan door de rechter worden beoordeeld.

Lees hoe wij een rechtsgang vermijden.

IncassoPartners kan duizenden vorderingen ineens behandelen. Onze automatisering en workflows zijn daar volledig op ingericht. Daarnaast staat het customercontactcenter van IncassoPartners customers telefonisch te woord om ze te helpen bij het vinden van een goede oplossing. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het sluiten van betalingsregelingen, het kwijtschelden van incassokosten bij grote financiële problemen, of advies bij een directe betaling.

Lees meer over onze incassodiensten.

De kosten van een incassozaak zijn vaak afhankelijk van het resultaat. Volgens de wet moet degene die te laat betaalt ook de kosten daarvan betalen. Betaalt de customer maar een deel, dan wordt er vaak een percentage van de provisie gerekend. Wanneer de customer helemaal niets betaalt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

De vorderingen kunnen ook worden verkocht; dit heet ‘debt purchase’ of ‘debt sales’. Dan koopt het incassobureau de vorderingen van de opdrachtgever, voor een percentage van de hoofdsom. De opdrachtgever krijgt dan direct een bedrag betaald voor zijn factuur en het incassobureau wordt dan eigenaar van de vordering.

Lees meer over debt purchase.

Positief, vriendelijk en gemakkelijk. IncassoPartners wil customers verrassen met een vriendelijke toon, een heel gebruiksvriendelijke portal en op maat gemaakte oplossingen. Dat je een rekening bent vergeten te betalen of even niet kunt betalen, wil niet zeggen dat je onaardig moet worden benaderd. En zit je echt in de financiële problemen, dan schelden we de incassokosten kwijt om de problemen niet nog veel groter te maken. ‘People First’ noemen wij dat.

Lees meer over onze visie.

Dat kun je zelf bepalen. We houden je op de hoogte via je persoonlijke portal, via een API of middels maandelijkse rapportages. Je krijgt alle inzicht in de status van de portefeuilles en in geval van dringende kwesties neemt onze incassomedewerker contact met je op. Onze accountmanager komt geregeld langs om te bespreken hoe de dienstverlening bevalt en wat er eventueel kan worden verbeterd.

IncassoPartners is ISO 9001:2015-gecertificeerd. Deze kwaliteitsnorm helpt ons de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren met als doel de klanttevredenheid te vergroten.

Lees meer over onze certificaten.

IncassoPartners investeert voortdurend in veiligheid en kwaliteit. Het ISO 9001-certificaat bevestigt dat onze systemen werken volgens wettelijke voorschriften en ons in staat stellen aan alle eisen van onze klanten te voldoen. ISO 27001 en NEN 7510 zien toe op de informatiebeveiliging. Dat is vooral belangrijk in de zorgsector, waar het veilig behandelen van patiëntinformatie de grootste prioriteit heeft.

Lees meer over de branches waarin wij actief zijn.

IncassoPartners is expert op het gebied van internationale incasso. Door een vast netwerk van incassopartners in meer dan 150 landen kunnen we snel en gegarandeerd incassozaken oplossen. Dit doen wij al jaren en voor veel opdrachtgevers. IncassoPartners is voor jou het centrale aanspreekpunt. Wij onderhouden de contacten met de lokale incassobureaus en kunnen je adviseren over het nut en de risico’s van een procedure in bijvoorbeeld Italië.

Lees meer over internationale incasso.

IncassoPartners doet er alles aan om op een open en vriendelijke manier te communiceren. Heeft iemand een klacht, dan staan onze customercaremedewerkers voor hem klaar. Zij doen er alles aan om de klacht te verhelpen. Helaas lukt dat niet altijd. Soms blijft iemand ontevreden en plaatst dan een negatieve recensie.

Lees meer over ons team en customer care.

Vragen bij klachten

IncassoPartners wil graag persoonlijk het gesprek aangaan. Daarom doen we ons best om onze customers te bereiken op een manier die bij ze aansluit. Juist omdat bijna iedereen een smartphone en een mailadres heeft, is het handiger om onze customers op die manier te benaderen. Het werkt ook in het voordeel van onze customers, omdat ze zo snel en gemakkelijk kunnen betalen.

Daarnaast is deze manier van customers benaderen ook toegestaan volgens de Nederlandse wet, het Incasso Keurmerk en de NVI.

Lees meer over onze werkwijze.

Dit is geregeld in de Wet incassokosten (WIK). Hierin staat dat een customer die niet heeft betaald, minimaal één gratis herinnering krijgt, de zogenoemde WIK-brief. Na ontvangst van deze WIK-brief heeft de customer nog 14 dagen de tijd om zonder extra incassokosten te betalen.

 

Wanneer een rekening niet wordt betaald na de herinnering, dan mogen er incassokosten in rekening worden gebracht. In de Wet incassokosten (WIK) zijn deze kosten bepaald. Daarin zijn de volgende incassotarieven vastgelegd:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500, met een minimum van € 40;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom, met een maximum van € 6.775.

Zelf berekenen wat je kosten zijn? Gebruik dan de rekenhulp op consuwijzer.nl.

Een openstaande factuur die een particulier moet betalen, verjaart na twee jaar, maar alleen als er geen actie is ondernomen om de factuur betaald te krijgen. Die actie kan bestaan uit het versturen van een aanmaning, sommatie of ingebrekestelling, waarin duidelijk staat dat het bedrag nog betaald moet worden. Wanneer dat gebeurt, stuit dat de verjaring. De termijn van twee jaar gaat dan weer opnieuw lopen.

Als onze customers vragen om de stukken te lezen die bij hun zaak horen, dan krijgen ze die altijd te zien.

De factuur is verstuurd door het bedrijf waarbij een rekening openstaat. Daarom kun je, als je het niet eens bent met de factuur, het best met dat bedrijf contact opnemen. Bij het KIGID kun je alleen een klacht indienen tegen een incassobureau dat lid is van de NVI.

Lukt het niet om je klacht met het bedrijf op te lossen? Dan gaat de zaak uiteindelijk naar de rechter. In dat geval kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de Consumentenbond, een wetswinkel of een advocaat.

De opdrachtgever is het bedrijf waarbij je iets hebt gekocht of die je een dienst heeft verleend. Het bedrijf heeft daarvoor een factuur verstuurd, die niet betaald is. Dat bedrijf schakelt dan een incassobureau in. Voor het incassobureau wordt dat bedrijf dan de opdrachtgever.

Lees meer over onze incassodiensten.

De debiteur is degene die een factuur niet betaalt, terwijl het product of de dienst wel is geleverd. Bij IncassoPartners noemen we de debiteur liever ‘customer’. Omdat we customerservice verlenen en onze customersupport altijd voor hen klaarstaat.

Lees meer over ons team