Close
NL | EN
Menu

Leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso

 

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasse- ren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits)eisen voldoen. Deze eisen betreffen:

  • De organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachten- procedure.
  • Een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; naleving van een gedragscode voor debiteurenbezoekers; maximaal door te rekenen kosten (WIK).
  • De relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden.
  • Bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een Stichting Derdengelden.

 

De volgende werkzaamheden vallen niet onder de criteria van het Incassokeurmerk:

  • Debiteurenbeheer, tenzij dit plaatsvindt op briefpapier van het Incassobedrijf
  • Incassodiensten voor zover zij worden verricht buiten Nederland.

 

Incasseren met respect voor de klantrelatie

Doordat Incasso Keurmerkhouders zich committeren aan strenge gedragsregels kunt u er van op aan dat de debiteur op een correcte en professionele wijze wordt benaderd.

 

Het Incasso Keurmerk

In de incassobranche zijn ruim 400 incassobureaus actief. Er is daarmee ook een grote verscheidenheid aan kwaliteit en  betrouwbaarheid. Minder dan 10% van deze 400 incassobureaus heeft zich kunnen kwalificeren voor het Incasso Keurmerk. Het Incasso Keurmerk gaat veel verder dan ISO normeringen en is, anders dan de regelgeving voor deurwaarders, specifiek gericht op de kwaliteit en professionaliteit van de incassodienstverlening.

 

De beste garantie voor een betrouwbare incassopartner

Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat de incasso correct en zorgvuldig uitgevoerd wordt. Door strenge regelgeving en stelselmatige controle biedt het Incasso Keurmerk daarvoor de beste garantie!

 

Staan voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

De debiteur wordt op respectvolle wijze behandeld. De vordering wordt tegen zo laag mogelijke kosten geïncasseerd, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten worden zoveel mogelijk voorkomen.

 

Downloads

Het Incasso Keurmerk
Gedragscode
Gedragscode medewerkers
Gedragscode debiteurenbezoekers

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Zekerheid voor zowel opdrachtgevers als debiteuren!

Plan een adviesgesprek of maak direct een gratis account aan: